Jak postupovat při žádosti o náhradní vozidlo

Nelze odvracet svou tvář od případných komplikací na pozemní komunikaci. Automobil se dnes stává zcela standardní součástí každého z nás. Někdo ho potřebuje dokonce každý den. Ať už jen odvážíte děti do školy nebo se na něj spoléháte ve svém dojezdu do zaměstnání, jeho ztráta nebo dočasné poškození vás dokáže citelně poznamenat.

Pokud se stanete obětí dopravní nehody, kde je jasně deklarovaný viník, nemusíte se obávat, že by bylo nutné za náhradní vozidlo platit. Ze zákona máte plné právo o náhradní vůz požádat a dle jasně stanovených pravidel ho i využívat po celou dobu opravy. V tomto článku se podíváme na to, zda se vám náhradní vozidlo vyplatí a za jakých podmínek o něj lze zažádat.

Za jakých podmínek žádat

V případě vlastního poškození vozidla lze zažádat pojišťovnu viníka o hrazené zapůjčení náhradního vozidla jen v takové situaci, pokud je to skutečně účelné a efektivní. Stejně tak si o něj požádejte, pokud je náhradní vozidlo zapotřebí a jeho absence by měla dopad na chod vašeho podnikání či zaměstnaneckého výkonu.

Pojišťovna pak ke každé situaci přistupuje individuálně a posuzuje každou událost zvlášť. Zapůjčuje náhradní vozidlo pouze na nezbytně dlouhou dobu a za cenu v místě a čase obvyklou. Stejně tak vám nebude zapůjčeno vozidlo lepší, ale naprosto stejné nebo totožné s ohledem na vámi vlastněnou třídu automobilu. Pojišťovny samozřejmě nezapomínají na automatický odpočet provozních nákladů, které by musel poškozený vynaložit při provozu vlastního vozidla.

Totální škoda, náhradní vozidlo
Postup při zapůjčení vozidla

Postup při zapůjčení vozidla

Při potřebě zapůjčení plně hrazeného náhradního vozidla nejdříve zkontaktujte danou pojišťovnu. Ta pochopitelně bude krýt zápůjčku vozidla ve stejné kategorii a třídě nebo vám na požádání zapůjčí vůz nižší kategorie. Každá z pojišťoven si vyhrazuje právo samostatně posoudit účelnost zapůjčení vozidla. V případě odsouhlasení zápůjčky získáte náhradní vůz pouze na nezbytně nutnou dobu určenou k opravě vašeho poškozeného vozu.

Tento časový úsek je přesně stanoven výrobcem vozidla a obvyklou dobou dodání náhradních dílů. Právě z těchto důvodů je vhodné se informovat přímo v servisu, zda mají na opravu vašeho vozu dostatečnou kapacitu. Pokud jsou výdaje za opravu vozidla vyšší než je jeho tržní cena, bude vám náhradní vozidlo poskytnuto až do doby výplaty pojistného plnění a následně po dobu, než si pořídíte bez prodlení obdobné vozidlo nejvíce však 30 dnů.

Co je nutné sebou přinést k nároku na uplatnění půjčovného

● Technický průkaz zapůjčeného vozidla

● Faktury za zapůjčené vozidlo

● Doklad stvrzující proplacení faktury

● Předávací protokoly a smlouvy