Pojišťovny krátí pojistné plnění

Na silnicích se v České republice každý den odehraje na dvě stě nehod a pojišťovny přijímají kolem 1 000 pojistných událostí. I přes to, že si budete řádně platit povinné ručení a havarijní pojištění, nemusíte od své pojišťovny získat tolik, kolik předpokládáte. V tomto článku se podíváme na případy, kdy pojišťovny své plnění krátí. Zejména pak u poškozených řidičů, kteří se proti předpisům nikterak neprovinili. Ve více jak polovině případů se stačí obrátit na právnickou kancelář a po výzvě jsou částky doplaceny, aniž by museli končit před soudem, není to však pravidlem.

Pojišťovny neproplácejí nové náhradní díly

Pojišťovny se ke krácení nestaví negativně a dokonce otevřeně o těchto praktikách hovoří. Oprava vozidla za použití nových náhradních dílů je z pohledu pojišťoven nad rámec solidního jednání, jelikož při nákupu takového příslušenství se pojištěný nezákonně obohacuje. Bourané díly jsou většinou vždy starší a tím pádem i mnohem méně hodnotné. Pojišťovnám se samozřejmě nelíbí ani opravy starších vozidel v autorizovaném servisu nebo naopak požadují servis jen ve značkové prodejně.

Krácení kvůli špatnému technickému stavu

Jezdíte například v létě na zimních pneumatikách? Je dokázáno, že brzdná dráha je o něco delší než na letních, a to je hned důvod ke krácení pojistného. K tomuto nepříjemnému úkonu může dojít i ve chvíli, kdy máte sjetou jednu pneumatiku, která může ovlivnit brzdnou dráhu nebo bezpečné projetí zatáčkou. Vždy se posuzuje příčinná souvislost a míra negativního faktoru, který stojí za způsobenou škodou.

Pokud splníte podmínky nedoplácíte

Pojišťovny se sice k této problematice staví velmi seriózně a hovoří, že pokud splníte všechny jejich podmínky, nic doplácet nebudete. Bohužel jsme svědky, jak předpisově vzorný řidič nemohl zabránit střetu s vozidlem a stal se obětí agresivního jednání motoristy. Auto je pak znehodnocené, bourané a je třeba kolem toho vyřešit spoustu věcí, proč by ještě takový člověk měl něco doplácet?

Zákon jasně hovoří, že pojišťovna je povinna uvést poškozené vozidlo do takového stavu, v jakém se nacházelo před nehodou. Pak se setkáváme s podmínkami, že pokud chce majitel vozidlo opravit v autorizovaném servisu, je nutné doložit, že do něho pravidelně zajížděl. Pojišťovny také nabízejí možnost využít smluvních servisních partnerů a opravit vůz z aftermarketových dílů, tedy opotřebovaných.

Kam se obrátit, když s náhradou nesouhlasíte

Pokud vše náležitě oznámíte a předložíte pojišťovně všechny důležité dokumenty sloužící k posouzení plnění a pojišťovna vám che vyplatit méně - braňte se. Jakmile se do této situace dostanete, okamžitě zašlete pojišťovně písemně své nesouhlasné stanovisko a požádejte o nové prošetření. Lze se také obrátit na společnosti, které se těmito věcmi zabývají a ony vám už se vším pomohou.

Využití právníka se doporučuje jen za předpokladu, že si vezme provizi s vysouzené částky. Doporučujeme se k takovému kroku rozhodněte jen ve chvíli, kdy jste na straně poškozeného a nárokujete si plnění od pojišťovny viníka. Ze všeobecného hlediska je patrné, že budete mít opravdu velké šance uspět i když se rozhodnete vstoupit do boje s pojišťovnou na vlastní pěst.