Pojišťovna a plnění pojistky

Také spoléháte na své povinné ručení a máte za to, že vás vyseká z jakéhokoliv finančního problému s ohledem na dopravní nehody? Zákon upravuje celkem jasné situace, kdy dokonce na náhradu škody z povinného ručení nárok vůbec nemáte nebo naopak budete muset pojišťovně úhradu zpětně vrátit.

Pojistné plnění u povinného ručení

Povinné ručení patří do sektoru povinných pojistek, bez nichž nesmíte vyjet na silnici. Sjednává se pro případ, kdy je škoda způsobena dalším účastníkům silniční dopravy. Pokud jiné osobě způsobíte ujmu na zdraví, životě, majetku nebo na ušlém zisku. Přesně v těchto případech vás pojištění zcela ochrání. Pojištěnec má nárok, aby jeho pojišťovna vyplatila poškozené, ovšem mohou nastat i situace, kdy vám pojišťovna nepomůže nebo bude naopak chtít platbu zpětně vrátit.

Kdy pojištěnec porušuje základní povinnosti provozu

Pro bezproblémové plnění povinností ze strany pojišťovny si musíte dávat pozor i na porušování základních pravidel. To znamená, že vaše vozidlo by nemělo svojí konstrukcí a stavem neodpovídat požadavkům na provozuschopnost a přepravu osob. Stejné je to i u automobilů které neprošly schvalovacím procesem na STK. Řidič nesmí postrádat příslušné oprávnění s výjimkou, kdy se osoba pod certifikovaným dohledem učí řídit nebo skládá zkoušku.

Pojistitel má samozřejmě právo na úhradu zaplacené částky v případech, kdy se pojištěný dopustil nepravdivého sdělení informací při sjednání smluvních podmínek, které jsou pro sjednání smlouvy nepostradatelné.

Kdy vám pojišťovna nezaplatí

Pokud se prokáže, že jste nehodu zavinili úmyslně, nedostanete ani korunu stejně tak, jako v případě, kdy jste řídili vozidlo neoprávněně. Dávejte si pozor i na situaci, kdy podílíte čas určený k nahlášení dopravní nehody. Na pozdější ohlášení bude hleděno, jako na úmysl zamezit postupu správného vyšetřování. Pojišťovna se k vám otočí zády i v momentě, kdy se odmítnete podrobit dechové zkoušce na výzvu příslušníka Policie České republiky.