Jak postupovat když vás nabourají

Opakování je matkou moudrosti, proto si popíšeme, jak vlastně postupovat, když se staneme obětí dopravní nehody. Vždy se jedná o stresovou situaci s dopředu nepředpokládaným průběhem. K dopravní nehodě dochází bez jakéhokoliv varování, a to během okamžiku. Nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost, alkohol za volantem nebo nedání přednosti v jízdě. Na vině může stát i úroveň kvality a sjízdnosti pozemní komunikace.

Nepanikařte

Především zachovejte klid a pokuste se nepropadnout panické reakci. Mnoho lidí má tendenci z místa nehody ujet a posléze se většina z nich vrací. Je vaší povinností poskytnout všem zúčastněným první pomoc nebo přivolat záchrannou službu.

Nejdříve zjistěte, zda se můžete hýbat. Rozhodně vypněte motor a při opuštění vozidla si nasaďte reflexní vestu. V případě, že necítíte unikající benzín, zapněte výstražná světla a v co nejkratším časovém horizontu označte dopravní nehodu.

Jak postupovat po nehodě

Nejlepší situace z pohledu důkazního je taková, když nehýbete s vozidly. Ihned si zapište jméno viníka a udělejte fotodokumentaci. Buďte pečliví a zhotovte několik snímků, především pak SPZ. Požadujte po řidiči údaje o povinném ručení pro případ odpovědnosti za škodu z provozu. Rozhodně si zaznamenejte číslo zelené karty a následně u tohoto pojistele uplatňujte nárok na odškodnění.

V případě, že vám viník údaje nenahlásí a vy je nenaleznete ani na ckp.cz, oznamte celou situaci České kanceláři pojistitelů. Udělejte vše neprodleně ještě téhož dne a přivolejte policii, která údaje z protistrany získá. U cizinců si udělejte foto kopie dokladů o hraničním pojištění vozidla i zelené karty.

Škodu jsem udělal já

Pokud nehodu zaviníte, vše oznamte své pojišťovně a nadále nebude vaše součinnost nutná. Vše za vás pojišťovna vyřeší, aniž byste se museli v jakékoliv situaci angažovat. Pokud potřebujete poradit, je vhodné zavolat přímo na asistenční službu, která vám se vším pomůže a vy budete mít jistotu, že postupujete správně.

Kdy volat policii

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích nám ukládá povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě v případě, kdy není nutné volat policii. Není třeba využít pevně stanovený formulář, to nám zákon neukládá. Zápis tak může mít jakoukoliv podobu. Formulář si však lze vytisknout a vozit ho sebou.

Pokud však dojde při nehodě ke zranění nebo se škoda dostane přes částku 100 000 Kč, je nutné polici volat vždy. Stejně tak postupujeme i ve chvíli, kdy dojde k poškození věci třetí osoby, k poničení komunikace nebo její součásti a příslušenství. Také v případě, kdy vlastním úsilím nedokážeme zajistit plynulost provozu.